O nama

Istorija

Istorija porodičnog preduzeća "Popović" doo počinje 1998 god. otvaranjem svog prvog maloprodajnog objekta u Nikšiću. Naša težnja je da postanemo vodeći snadbijevači hrane za životinje na teritoriji Crne Gore u skladu sa vrijednostima i kulturom na kojima temeljimo naš uspjeh.

Cilj

Cilj je obezbjediti našim klijentima kvalitetan proizvod, efikasnost i tehnološki napredak koristeći sveobuhvatna saznanja u ishrani životinja. Za ostvarivanje visoko postavljenih ciljeva i očekivanog rasta potrebno je permanentna ulaganja u logističke kapacitete.


Naš distributivni centar nalazi se u Nikšiću i prostire se na 2200 m2 sa 2000 paletnih mjesta u visokoregalnim skladištima, uz koji se nalazi i najsavremeniji pogon za pakovanje žitarica koji je počeo sa radom u februaru 2020. godine i ima kapacitet od 15 tona na sat.

Maloprodaja je organizovana kroz rad za sada 11 objekata koji posluju pod imenom "Žitomarketi". Od osnivanja kompanija "Popović" doo je utemeljena na prncipima rada kao društveno odgovorna kompanija, i kao takva ćemo ostati i u budućnosti, jer smatramo da vrijeme trud i novac koji doniramo ulažemo u bolje svih nas.